Структура

ДГ “Слънце” е общинска детска градина и е обединение от две основни,  специално строени за целта сгради на ул. “Шейново” 14 , ул. “Доростол” 22 и три филиала “Бисер”, “Плиска” и „Къщата” в съседство на основните сгради.

В ДГ “Слънце” функционират 13 групи с общо 330 деца, разпределени по възрастов признак.