Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на ДГ”Слънце” Русе-2019г

Име на файл Наименование на документ Дата
DOGOVOR-1-2019.docx.pdf Договор 1 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-2-2019.docx.pdf Договор 2 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-3-2019.docx.pdf Договор 3 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-4-2019.pdf Договор 4 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-5-2019.pdf Договор 5 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-6-2019.pdf Договор 6 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-7-2019.docx.pdf Договор 7 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-8-2019.pdf Договор 8 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-9-2019.pdf Договор 9 – 2019 17.06.2019
DOGOVOR-10-2019.pdf Договор 10 – 2019 17.06.2019
Решение-поправка-очевидна-фактическа-грешка.pdf Решение поправка очевидна фактическа грешка 15.05.2019
Съобщение-участници-3.jpg Съобщение до участниците 15.05.2019
Решение-изменение-и-класиране.pdf Решение за изменение и класиране 13.05.2019
Съобщение-участници-2.jpg Съобщение до участниците 13.05.2019
new doc 2019-04-25 09.48.56.pdf Съобщение до участниците 25.04.2019
new-doc-2019-04-25-09.45.26.pdf Решение класиране участници 25.04.2019
new-doc-2019-04-25-08.46.00.pdf Доклад на комисията 25.04.2019
new-doc-2019-04-25-08.54.13.pdf Протокол 3 25.04.2019
Protokol-2.pdf Протокол 2 19.04.2019
Прокол-1-общ.пор..pdf Протокол 1 08.04.2019
съобщение.pdf Съобщение 08.04.2019
Решение-за-откриване-на-процедура.pdf Решение за откриване на процедура 15.03.2019
Обявление-за-поръчка.pdf Обявление за поръчка 15.03.2019
Документация-за-провеждане-на-процедура-compressed.pdf Документация за провеждане на процедура-compressed 15.03.2019
Техническа-спецификация-2019.docx Техническа спецификация 2019 15.03.2019
ESPD-BG1.doc ESPD-BG1 15.03.2019