Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на ДГ”Слънце” Русе-2019г

Име на файл Наименование на документ Дата
Protokol-2.pdf Протокол 2 19.04.2019
Прокол-1-общ.пор..pdf Протокол 1 08.04.2019
съобщение.pdf Съобщение 08.04.2019
Решение-за-откриване-на-процедура.pdf Решение за откриване на процедура 15.03.2019
Обявление-за-поръчка.pdf Обявление за поръчка 15.03.2019
Документация-за-провеждане-на-процедура-compressed.pdf Документация за провеждане на процедура-compressed 15.03.2019
Техническа-спецификация-2019.docx Техническа спецификация 2019 15.03.2019
ESPD-BG1.doc ESPD-BG1 15.03.2019