Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на ДГ”Слънце” Русе-2019г

Име на файл Наименование на документ Дата
Решение-откриване-август-2019.pdf Решение откриване 23.08.2019
Обявление-август-2019.pdf Обявление 23.08.2019
Техническа-спецификация-2.docx Техническа спецификация 23.08.2019
ESPD-BG1.doc ЕЕДОП 23.08.2019
Doc_hrana-2019.doc Документация 23.08.2019