За нас

Детска градина “Слънце” е открита на 11 септември 1981 г. и първоначално се нарича „Знаме на мира”. От декември 1989 г. детската градина се именува „Слънце”, а от месец юни 1993 г. се обединява с ЦДГ ”Щурче” под общо име „Слънце”. Тя се намира в кв.”Възраждане”, в близост до Парка на младежта. Около детската градина има много училища, тук е и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани учители и с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира  в съдействие и партньорство с родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуални

В детската градина се предлага широка образователна програма, включваща: български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; физическа култура.

Наред с това, децата се занимават допълнително с редица дейности: английски език, съсвременни и спортни танци.

В сградата на ДГ „Слънце” на ул. „Шейново” 14 функционира закрит плувен басейн.

 

Предметно-дидактичната среда във всички групи на детската градина е:

–    вариативна и мобилна;

–    интересна и привлекателна;

–    развиваща и стимулираща;

–    гарантираща възможности за избор;

–    съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

 

Ежегодните инициативи на детската градина подготвят децата в дух на креативност и иновативност:

  • „Зъбки като перли“;
  • „По-близо до природата“;
  • „Паспорт на дървото“;
  • „Детска Еко-Академия“;
  • „Работилница за комикси“;
  • „Прозорче към света“;
  • „Детска градина/училище за родители“;
  • „Аз съм българче“… и др.

ДГ „Слънце“ има две свои печатни издания: вестник „Слънчице“ и списание „Слънчо“.

Структура

ДГ “Слънце” е общинска детска градина и е обединение от две основни, специално строени за целта сгради на ул. “Шейново” 14 , ул. “Доростол” 22 и три филиала “Бисер”, “Плиска” и „Къщата” в съседство на основните сгради.

В ДГ “Слънце” функционират 13 групи с общо 330 деца, разпределени по възрастов признак.