Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ЦДГ •СЛЪНЦЕ• гр. Русе

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ЦДГ •СЛЪНЦЕ• гр. Русе