Вътрешни правила за поддържането на •ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА• в сайта на ЦДГ •СЛЪНЦЕ• гр. Русе

Вътрешни правила за поддържането на •ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА• в сайта на ЦДГ •СЛЪНЦЕ• гр. Русе