Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти За ЦДГ”Слънце” гр.Русе – 2016 година.

Ход на процедурата:

Съобщение

Протокол №1 /04.05.2016г.

Протокол №2

Решение за класиране

Договор- риба и рибни продукти

Договор-доставка на други храни

Договор-доставка на плодове

Договор-доставка на подправки

Договор-зеленчуци, сурови

Договор-зърнени храни

Договор-картофи и кореноплодни

Договор-месо и месни продукти

Договор-мляко и млечни продукти

Договор-преработени , плодове и зеленцуци, зах. изделия и десерти

Договор-яйца и яйчни продукти