Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на ДГ”Слънце”-Русе -2017г.