Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на ДГ “Слънце”, Русе – 2018 год.

Име на файл Наименование на документ Дата
Обявление за общ.пор..pdf Обявление за обществена поръчка 19.07.2018
dogovori2018.zip Договори 19.07.2018
решение-общ.поръчка-№488-449-01.06.2018.pdf Решение 04.06.2018
съобщение-448-449-01-06-2018.pdf Съобщение 04.06.2018
Съобщение.pdf Съобщение 16.05.2018
Решение.pdf Решение 15.05.2018
Доклад.pdf Доклад 15.05.2018
Протокол-3.pdf Протокол N3 15.05.2018
Протокол-№-2-и-Искане-за-обосновка.pdf Протокол № 2 и Искане за обосновка 04.05.2018
Протокол-№1.pdf Протокол №1 26.04.2018
Съобщение-оф..pdf Съобщение 26.04.2018
Съобщение-общ.пор..pdf Съобщение 12.04.2018
Doc_hrana-2018-1.doc Документация за провеждане на процедурата 23.03.2018
EEДОП_Приложение-1.doc EEДОП_Приложение 23.03.2018
РАЗДЕЛ-ІV-Tehnicheski-specifikacii.pdf Технически спецификации 23.03.2018
решение-за-откриване-на-обществена-поръчка-2018-год..pdf Решение за откриване на обществена поръчка 2018 год. 23.03.2018
Обявление-за-поръчка-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf Обявление за поръчка 23.03.2018
техническа-спецификация-след-изменение-1.docx Техническа спецификация след изменение 28.03.2018
rachenie_za_odobr_na_obiavl_za_izmenenie.pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 27.03.2018
документация-за-провеждане-на-процедура-след-изменение.doc Документация за провеждане на процедура след изменение 27.03.2018