Обществена поръчка – нова

Име на файл Наименование на документ Дата
Обявление-за-възложена-поръчка.pdf Обявление за възложена поръчка 03.01.2020
договор-№-1.pdf Договор № 1 03.01.2020
Договор-№-8.pdf Договор № 8 03.01.2020
Договор-по-обобщена-позиция-10.pdf Договор по обобщена позиция 10 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-9.pdf Договор по обобщена позиция 9 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-7.pdf Договор по обобщена позиция 7 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-6.pdf Договор по обобщена позиция 6 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-5.pdf Договор по обобщена позиция 5 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-4.pdf Договор по обобщена позиция 4 03.12.2019
Договор-по-обобщена-позиция-3.pdf Договор по обобщена позиция 3 03.12.2019
Съобщение-до-участниците-от-26-11-2019.jpg Съобщение до участниците от 26.11.2019 26.11.2019
Решение-от-26-11-2019.jpg Решение от 26.11.2019 26.11.2019
Решение за изменение Решение за изменение 21.11.2019
Съобщение-участници-Решение-2.jpg Съобщение участници Решение 21.11.2019
Решение-класиране-11.20192.pdf Решение 07.11.2019
Доклад-комисия.pdf Доклад 07.11.2019
Протокол-3-класиране1.pdf Класиване 07.11.2019
Съобщ..pdf Съобщение 07.11.2019
Протокол-2-обосновка-09.10.2019.pdf Протокол 2 обосновка 09.10.2019 24.10.2019
Протокол-1-отваряне-оферти-16.09.2019.pdf Протокол 1 отваряне оферти 16.09.2019 04.10.2019
Съобщение-отваряне-цени-718×1024.jpg Съобщение отваряне цени 04.10.2019
Решение-откриване-август-2019.pdf Решение откриване 23.08.2019
Обявление-август-2019.pdf Обявление 23.08.2019
Техническа-спецификация-2.docx Техническа спецификация 23.08.2019
ESPD-BG1.doc ЕЕДОП 23.08.2019
Doc_hrana-2019.doc Документация 23.08.2019