Правила за работата на детската градина след възстоновяване приема на деца от 01.06.2020 г.

Нова информация за родителите по Приложенията от Правилата за работата на детската градина