Онлайн плащане на такса детска градина

Онлайн плащане такса детска градина

Уважаеми родители,
За ваше улеснение и с оглед на противоепидемичните мерки дължимите такси за детска градина могат да бъдат плащани по следния ред:
 1. Чрез онлайн разплащателната система ePay.bg, (Необходимо е първата такса да се плати на място в детската градина, за да получите от квитанцията за платена такса код за достъп до системата. След като се регистрирате там виждате размера на таксата.)
За да осъществите плащането чрез системата ePay.bg. е необходимо първо да влезете в сайта на Община Русе, както следва:
– Образование
– Прием в детските градини;
– Уеб родител;
– Избирате детско заведение – детска градина;
– Попълвате паролата с код за достъп до системата от дадената Ви квитанция на бележка за платена такса от детската градина;
– След това се регистрирате на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front. Правите си регистрация, попълвате данните си;
– Ако сте вече регистриран потребител в разплащателната система ePay.bg., натиснете бутона ePay.bg. за съответната месечна такса и следвайте стъпките;
– Плащането на месечните такси се извършва след 5-то число на месеца (за минал месец).
2. Чрез Изипей или банков превод – таксата се заплаща до 10 число.
 Необходимо е да проверите размера на таксата на детето:
- за ДГ „Слънце” 1 и филиал „Плиска“ – на тел. на домакин – А. Цонева: 0878 842093;
- за ДГ „Слънце” 2 и филиал „Бисер“ – на тел. на ЗАС – Р. Василева: 0878 842091;
– при възможност и от информационните табла на входовете на ДГ.
Банковата сметка по която се превежда сумата е:
Детска градина „Слънце” – Русе
ИНВЕСТ БАНК
IBAN: BG51 IORT73793100036700
BIC IORTBGSF
 Основание: Такса месец …………, три имена на детето Ви и група.